Gương soi 2 mặt

Gương soi hai mặt cao cấp với giá rẻ, trong đó một mặt phóng lớn từ 2 đến 15 lần khi soi và mặt còn lại bình thường, dùng sau khi làm đẹp xong. Dòng gương này gồm gương để trên bàn, treo trên tường...